ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

1.1 "Biobox bv" of "Wij" of "Verkoper" betekent Biobox bv (BTW BE 0741.655.669) met geregistreerd adres Decauvillestraat 20, 8510 Kortrijk (België), te contacteren per e-mail via info@biobox.be. 

1.2 "Koper" betekent de entiteit of consument die de goederen van Biobox bv koopt. 

1.3 "Voorwaarden" betekent de algemene verkoopvoorwaarden in dit document. 

1.4 "Orderbevestiging" betekent de bevestiging van de bestelling van de Goederen. 

1.5 "Overeenkomst" betekent de verkoopovereenkomst betreffende de levering van Goederen, inclusief deze Voorwaarden en de Orderbevestiging. 

1.6 "Goederen": de in de Orderbevestiging vermelde goederen. 

1.7 "Webshop" betekent de website www.biobox.com waar de producten worden aangeboden en kunnen worden gekocht door de Koper. De webshop wordt gehost op Odoo. 

1.8 "IPR" betekent octrooirechten, uitvindersrechten, auteursrechten en naburige rechten, merken, handelsmerken, domeinnamen, presentatierechten, goodwill-rechten, rechten om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen namaak, rechten op ontwerpen, rechten op software, rechten op databanken, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en fabricagegeheimen) en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten, onder alle omstandigheden, al dan niet geregistreerd, daaronder begrepen alle verzoeken (of rechten om te verzoeken), vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten of van soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan, waar ook ter wereld. 

1.9 "Prijs": de prijs van de Goederen. 

1.10 "Specificaties" betekent de specificaties die door Biobox zijn gedefinieerd voor de Goederen.


2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze Algemene Voorwaarden van het bedrijf Biobox bv zijn van toepassing op alle commerciële transacties gesloten tussen een Koper en de Verkoper met betrekking tot goederen en/of diensten die door de Verkoper worden verkocht in de online webshop van de Verkoper, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afgeweken en in onderling overleg tussen de partijen). Het louter plaatsen van een bestelling op de website van de Verkoper leidt tot de aanvaarding van de onderliggende voorwaarden. 

2.2 De Koper erkent deze voorwaarden te hebben gelezen voordat hij de bestelling plaatst en verklaart - door een bestelling te plaatsen - dat hij ze onvoorwaardelijk accepteert. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de voorwaarden door de Koper. 

2.3 Biobox behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die tegenstelbaar zijn aan de Koper, zullen die zijn die bestaan op het moment van het plaatsen van de bestelling. Het verkoopcontract wordt niet gearchiveerd.


3.  BESTELLINGEN

3.1 Voor het bevestigen van de bestelling moet de Koper de Orderbevestiging controleren. Er zal geen verkoopovereenkomst bestaan, en Biobox is niet aansprakelijk jegens de Koper voor de Overeenkomst, behalve en totdat het moment (i) waarop een Orderbevestiging wordt verzonden door Biobox bv en (ii) Biobox bv de betaling of goedkeuring van de transactie heeft ontvangen van de uitgever van de creditcard/debetkaart van de Koper. 

3.2 De Verkoper kan bestellingen verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval dat een besteld product niet op voorraad is, verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper hiervan op de hoogte te stellen per e-mail binnen vijftien dagen na de indiening van de bestelling en aan te geven binnen welke termijn het product kan worden geleverd. 

3.3 Biobox bv behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren in geval van 

(i) betalingsproblemen met de betrokken bestelling of 

(ii) een geschil over de betaling van een eerdere bestelling. 

3.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten of diensten te beperken tot elke persoon, geografisch gebied of jurisdictie. De Verkoper kan dit recht op een geval-per-geval basis uitoefenen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden van aangeboden producten of diensten te beperken. 

3.5 De Koper stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die worden gedaan in de webshop. De Koper gaat ermee akkoord zijn account en andere informatie, inclusief e-mailadres, afleveradres en creditcardnummer en vervaldatum, tijdig bij te werken, zodat de Verkoper de transacties kan voltooien en indien nodig contact kan opnemen met de Koper. 

3.6 Alle door de Koper verstrekte informatie, evenals de codering van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, is bindend. Onder geen enkele omstandigheid kan de Verkoper verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Koper worden begaan tijdens het invoeren van de bestemmingsgegevens (afleveradres, factuuradres). Eventuele hieruit voortvloeiende vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, kunnen dus niet aan de Verkoper worden toegerekend.


4.  GOEDEREN EN LEVERINGEN

4.1 De Goederen en hun essentiële kenmerken worden beschreven op de webshop, zodat de Koper zich duidelijk bewust kan worden van die kenmerken voordat hij een bestelling plaatst. De Verkoper is niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is gesteld op de webshop niet accuraat, volledig of actueel is. De productbeschrijvingen in de online webshop van de Verkoper worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mogen niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen. 

4.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de specificaties (samenstelling en kenmerken), het assortiment, de presentatie of de verpakking van de Goederen die op de webshop worden voorgesteld, te wijzigen. 

4.3 De levering van de Goederen en de overdracht van risico's met betrekking tot de Goederen vinden plaats op het moment dat de Goederen fysiek worden geleverd aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder voorgesteld door de Verkoper. 

4.4 De Goederen worden geleverd op het adres dat tijdens het bestelproces is opgegeven, binnen 15 werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst. De Verkoper zal er alles aan doen om de opgegeven levertijden te respecteren. De Verkoper aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat arriveert of voor bestelde Goederen die verloren gaan als gevolg van derden of als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Als een bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, zal er een onderzoek worden uitgevoerd bij de vervoerder, wat enkele dagen kan duren. Gedurende deze periode zal het niet mogelijk zijn om over te gaan tot terugbetaling of een andere verzending.


5.  RETOURBELEID

5.1 De Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een periode van 14 kalenderdagen het product kan retourneren zonder enige gevolgen in de zin van boetes of opgave van redenen. Dit wordt het recht van verzaking genoemd. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° van de WMPC geldt dit niet voor producten die levensmiddelen bevatten. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor retournering. 

5.2 Volgens ons retourbeleid biedt Biobox een kosteloos recht van verzaking van 14 dagen aan. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds de aankoop, kan de Verkoper de Koper geen terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moeten de Goederen ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als bij levering. Om uw recht van verzaking uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper schriftelijk (per brief of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich binnen 14 dagen na de datum van de Orderbevestiging terug te trekken uit het contract door een ondubbelzinnige verklaring.

De koper kan het onderstaande formulier gebruiken om de verkoper op de hoogte te stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen:

Naar :

Biobox bv

Decauvillestraat 20

8510 Marke (Kortrijk)

België

Email: info@biobox.be

Hierbij deel ik mede dat ik mij terugtrek uit mijn koopovereenkomst betreffende de volgende goederen:  ____________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*):  ____________________________________________________________________

Naam van de klant:  ____________________________________________________________________

Adres van de klant:  ____________________________________________________________________

Handtekening van de klant (enkel indien dit document schriftelijk wordt bezorgd):  ____________________________________________________________________

Datum:  

_____________________________________________________________________

(*) Verwijder wat niet van toepassing is..

5.3 Om de retourzending te voltooien, dienen de geretourneerde producten teruggestuurd te worden in de originele verpakking en met een bon of aankoopbewijs naar het volgende adres: 

Biobox BV

Decauvillestraat 20

8510 Marke (Kortrijk)

België 

5.4 De Koper is verantwoordelijk voor de kosten van zijn eigen verzending voor het retourneren van de Goederen. 

5.5 Indien een terugbetaling aan de Koper wordt toegekend, zal de Verkoper alle betalingen terugbetalen die we van de Koper hebben ontvangen, behalve de portkosten. Bovendien garandeert de Verkoper niet dat hij de geretourneerde Goederen zal ontvangen en adviseert de Koper om een traceerbare verzendservice en/of een verzekeringspolis voor de marktwaarde van de geretourneerde Goederen te gebruiken. 

5.6 Bij ontvangst van de geretourneerde Goederen zal de Verkoper een e-mail naar de Koper sturen om de ontvangst van de geretourneerde Goederen te bevestigen, waarbij ook de goedkeuring of afwijzing van de terugbetaling wordt gemeld. Indien de retourzending wordt goedgekeurd, zal de Verkoper binnen veertien dagen na de datum waarop de melding is ontvangen, overgaan tot terugbetaling, en het bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de creditcard van de Koper of de oorspronkelijke betaalmethode, tenzij de Koper en de Verkoper uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


6.  DEFECTEN EN KLACHTEN

6.1 De koper zal de producten onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig onderzoeken. Klachten van de koper met betrekking tot gebreken in het product of de levering die extern waarneembaar zijn, moeten schriftelijk aan de verkoper worden gemeld binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum als de producten niet aan de Koper konden worden geleverd).


7.  PRIJS

7.1 De prijs vermeld op de Orderbevestiging is de uiteindelijke prijs en omvat alle belastingen, bijdragen en andere kosten (behalve leveringskosten). De goederen zullen worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen. 

7.2 Voor leveringen naar niet-EU-landen in het buitenland moeten douanerechten, belastingen en heffingen worden betaald. 

7.3 Elke bestelling die buiten continentaal Europa wordt geleverd, kan onderhevig zijn aan extra kosten, lokale belastingen en douanekosten voor rekening van de Koper. 

7.4 Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van Biobox.


8.  BETALING

8.1 De Goederen dienen onmiddellijk te worden betaald via een van de betaalmethoden voorgesteld door de Verkoper op de dag van de bestelling. 

8.2 De Verkoper biedt de volgende betaalmethoden aan: Mastercard, Visa, American Express, Paypal, Apple Pay, Bancontact, KBC/CBC, Ideal, Belfius Direct.

8.3 De bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die voor de transactie worden gebruikt, met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen met betrekking tot de betaling van geldopdrachten, wordt verzekerd door Mollie en/of PayPal. 

8.4 De door de Koper bevestigde bestelling wordt pas effectief wanneer de instelling voor veilige bankbetaling of de bedrijven Mollie en/of Paypal hun goedkeuring hebben gegeven met betrekking tot de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor veilige bankbetaling of van de bedrijven Mollie en/of Paypal, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht.


9.  WAARBORG

9.1 Er geldt een wettelijke garantie van conformiteit voor de verkoop van Goederen aangeboden op de webshop. 

9.2 Om aanspraak te maken op deze garantie en onderworpen aan andere voorwaarden die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd, dient de Koper de Verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit binnen 2 maanden na de Overeenkomst.


10.  AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De Koper zal de Verkoper schadeloosstellen en vrijwaren voor alle verliezen die voortvloeien uit nalatigheid van de Koper of een schending van de Overeenkomst. 

10.2 De rechten van de Koper met betrekking tot de geleverde Goederen die niet voldoen aan de contractuele beschrijving en met betrekking tot de gebrekkige Goederen, zijn beperkt tot wat wordt vermeld onder Voorwaarde 6. 

10.3 Behalve in geval van opzettelijke of doelbewuste schending van de verplichtingen onder deze Overeenkomst, of in het hierboven genoemde geval, is geen van de partijen aansprakelijk voor indirect verlies of schade. 

10.4 In geen geval kan de Verkoper verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het gastland. 

10.5 Elke aansprakelijkheid van de Verkoper is uitsluitend beperkt tot de waarde van het betreffende product, bepaald volgens de datum van verkoop. 

10.6 Onverminderd het voorgaande ontheft niets in deze voorwaarden of beperkt de aansprakelijkheid van een van de partijen in geval van productaansprakelijkheid, tenzij de schade gezamenlijk wordt veroorzaakt door het gebrek aan de Goederen en de fout of nalatigheid van het slachtoffer, of in geval van overlijden of lichamelijk letsel.


11.  INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 De tekst, paginaverwijzingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de Webshop zijn auteursrechtelijk beschermd en in het algemeen door de principes van intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de Webshop mag niet worden gekopieerd.

11.2 Alle door Verkoper verstrekte vertrouwelijke informatie, materialen en IPR behoren toe aan Biobox BV. Koper zal hier geen gebruik van maken en heeft hier geen rechten op, behalve ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.  


12.  PRIVACY

12.1 De koper kan het beleid van de verkoper met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens raadplegen via de volgende link.


13.  DIVERS

13.1 Alle kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en moeten worden bezorgd aan het relevante adres van de partij vermeld in de Orderbevestiging, persoonlijk, per post of per e-mail. 

13.2 Het nalaten of vertragen in de uitoefening van een recht of remedie vormt geen afstand van dat recht of enig ander recht of remedie. De gedeeltelijke uitoefening van een recht of remedie sluit een andere uitoefening van dat recht of enig ander recht of remedie niet uit. 

13.3 Indien een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank of bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, wordt deze bepaling geacht geen deel uit te maken van de Overeenkomst en wordt de afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst daardoor niet beïnvloed. 

13.4 Een partij is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering van de Overeenkomst wanneer dit te wijten is aan omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen en voor zover de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld, bewijs van de omstandigheden wordt verstrekt en alle mogelijke inspanningen worden gedaan om de verliezen of schade voor de andere partij te beperken. 

13.5 De Koper mag zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen of uitbesteden zonder de voorafgaande toestemming van de Verkoper. 

13.6 De gehele Overeenkomst valt onder het Belgisch recht. Alle juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbank van Kortrijk heeft rechtsbevoegdheid in geval van geschillen.