RETOURBELEID

1.  RETOUR

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een periode van 14 kalenderdagen het product mag retourneren zonder enige gevolgen in de zin van boetes of opgave van redenen. Dit staat bekend als het recht van verzaking. Krachtens artikel 47, §4, 2° van de WMPC zijn producten die voedingswaren impliceren uitgesloten van deze bepaling. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor retournering.

Volgens ons retourbeleid biedt Biobox een kosteloos recht van verzaking van 14 dagen aan. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds de aankoop, kan de Verkoper de Koper geen terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moeten de Goederen ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als bij levering. Om uw recht van verzaking uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper schriftelijk (per brief of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich binnen 14 dagen na de datum van de Orderbevestiging terug te trekken uit het contract door een ondubbelzinnige verklaring.

Naar :

Biobox BV

Decauvillestraat 20

8510 Marke (Kortrijk)

Belgium

Email: info@biobox.be

Hierbij geef ik kennis dat ik me terugtrek uit mijn koopovereenkomst betreffende de volgende goederen:  _______________

Besteld op (*)/ontvangen op (*):  __________________________________________________________

Naam van de klant:  ____________________________________________________________________

Addres van de klant:  ___________________________________________________________________

Handtekening van de klant (enkel indien dit formulier schriftelijk wordt bezorgd):  ___________________________________

Datum: _______________________________________________________________________________

(*) Verwijder wat niet van toepassing is.


Om uw retourzending te voltooien, dienen de producten teruggestuurd te worden in de originele verpakking, samen met een bon of aankoopbewijs, naar het volgende adres:

Biobox BV

Decauvillestraat 20

8510 Marke (Kortrijk)

Belgium

U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw eigen verzending voor het retourneren van de goederen. Indien een terugbetaling aan u wordt toegekend, zullen we alle betalingen terugbetalen die we van u ontvangen hebben, behalve de portkosten. Bovendien garanderen we niet dat we de geretourneerde goederen zullen ontvangen en adviseren we u om een traceerbare verzendservice en/of een verzekeringspolis voor de marktwaarde van de geretourneerde goederen te gebruiken.

2.  TERUGBETALINGEN

Bij ontvangst van uw retourzending sturen wij u een e-mail om u op de hoogte te stellen dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen, waarbij we u ook informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als uw retourzending wordt goedgekeurd, zullen we binnen veertien dagen na de datum waarop de melding is ontvangen, overgaan tot uw terugbetaling. Het bedrag wordt automatisch bijgeschreven op uw creditcard of de oorspronkelijke betaalmethode, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt overeengekomen. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat uw terugbetaling officieel wordt verwerkt en zichtbaar is op uw bankrekening of creditcard.